Liên hệ

Bùi Thanh Hiệp

Điện thoại: 0986951212

Email: get@get.vn

Địa chỉ: Cà phê GET.VN, 162A2, Võ Nguyên Giáp, Khu phố 3, phường Phú Tân. thành phố Bến Tre.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-6598400088001732",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Gọi Phục Vụ